KPI Nedir? KPI Nasıl Belirlenir?

İçindekiler

KPI, şirketlerin temel iş hedeflerine ne kadar iyi ulaştıklarını belirlemek için kullandıkları ölçülebilir bir değer olan Anahtar Performans Göstergesi anlamına gelir. KPI’lar, temel hedeflere yönelik ilerlemeyi izlemek ve iyileştirme alanlarını belirlemek için kullanılır.

KPI’lerin belirlenmesi için aşağıdaki adımlar takip edilebilir:

 1. Organizasyonel hedefler ve stratejik planlar tanımlanır. 
 2. Ölçülebilir kriterler ve performans göstergeleri tanımlanır. 
 3. Test sürecinin amacı, metriklerin ölçülebilir, ölçeklenebilir, doğru ve güvenilir olmasını sağlamaktır. 
 4. KPI’ları izlemek için uygun bir ölçüm sistemi kurulur ve veriler düzenli olarak toplanır. 
 5. Veriler analiz edilir ve KPI performansını değerlendirmek için kullanılır.

KPI değerlerinin belirlenmesi, kuruluşların performansını ölçmek ve iyileştirmek için önemli bir araçtır. Doğru KPI değerlerini belirlemek, kuruluşların hedeflerine ulaşmalarına ve daha verimli çalışmalarına yardımcı olabilir.

KPI Nedir?

KPI (Anahtar Performans Göstergesi), anahtar performans göstergesinin kısaltmasıdır. Bir kuruluşun veya bireyin performansını ölçmek, ilerlemeyi izlemek ve hedeflere ulaşılmasını değerlendirmek için kullanılan ölçülebilir metrikler. 

KPI’lar, stratejik hedeflerin başarısını ölçmek, performansı izlemek ve bir kuruluşun veya bireyin etkinliğini değerlendirmek için kullanılan önemli göstergelerdir. KPI’lar, belirli hedeflere yönelik ilerlemeyi izlemek ve gerektiğinde iyileştirmeler yapmak için kullanılır.

KPI Nasıl Belirlenir?

KPI’ların belirlenmesi aşağıdaki adımları izleyebilir:

 1. Hedef belirleme: İlk adım, kurumsal veya bireysel hedefler belirlemektir. Bu hedefler, örneğin genel strateji, performans geliştirme, gelir artışı veya maliyet azaltma alanlarında olabilir. Belirlenen hedefler net, ölçülebilir ve zamana dayalı olmalıdır.  
 2. Stratejik önceliklerin belirlenmesi: Belirlenen hedeflerden stratejik önceliklerin belirlenmesi önemlidir. Kuruluşun veya bireyin başarısı için hangi hedeflerin en önemli olduğunu belirlemek ve bunlara odaklanmak gerekir. 
 3. Ölçüm için kullanılacak metriklerin seçilmesi: Her hedef için uygun metriklerin belirlenmesi önemlidir. Bu ölçümler objektif bir performans ölçümü sağlar. Örneğin, satış hedeflerini ölçmek için gelir, müşteri sayısı veya satış hacmi gibi ölçütler kullanılabilir. 
 4. Hedef Değer Belirleyin: Her KPI için hedef değerler belirlemek önemlidir. Belli bir sürede ulaşmak istediğiniz hedef değerler bunlar. Satış büyüme hedefi, örneğin bir yıl için belirlenebilir.  
 5. KPI’ların iletilmesi ve izlenmesi: Belirlenen KPI’lar, ilgili tüm  paydaşlara açık ve anlaşılır bir şekilde iletilmelidir. KPI’ların düzenli olarak izlenmesi, performansın izlenmesini ve gerekirse düzeltici önlemlerin alınabilmesini sağlar. 
 6. Değerlendirme ve iyileştirme: KPI’lar düzenli olarak gözden geçirilmeli ve performansın hedef değerleri karşılamasını sağlamak için önlemler alınmalıdır. İyileştirme fırsatlarını belirlemek ve stratejik hedeflere ulaşmak için gerekli aksiyonları almak gerekir.

KPI’lar her kuruluş veya birey için farklı olabilir ve bunları tanımlarken belirli ihtiyaçlara ve hedeflere odaklanmak önemlidir.

KPI’ın Faydası Nedir?

KPI’ların birçok faydası vardır. İşte KPI’ların sağladığı bazı faydalar:

 1. Performans Ölçümü: KPI’lar, bir kuruluşun veya bireyin performansını ölçmek için kullanılır. KPI’lar, iyi planlanmış sonuçlara ne kadar ulaşıldığını değerlendirerek, gerçek performansı nesnel olarak ölçer ve izler. 
 2. Hedeflere odaklanın: KPI’lar, bir kuruluş veya birey tarafından belirlenen hedeflere odaklanmanıza olanak tanır. Stratejik hedefler belirlemek ve bunları KPI’lar ile ölçmek, kurumun veya bireyin çabalarının hedeflerle uyumlu olmasını sağlar. 
 3. Performans Değerlendirmesi: KPI’lar performansı değerlendirmek için kullanılır. Belirlenen hedeflere yönelik ilerlemeyi izler ve performansı objektif olarak değerlendirir. Bu şekilde zayıf noktalar belirlenir ve iyileştirme fırsatları ortaya çıkar.  
 4. Karar verme ve stratejik belirleme: KPI’lar, bir kuruluşun veya bireyin karar verme süreçlerinde önemli bir rol oynar. Performans verileri KPI’lar aracılığıyla sunulduğunda, daha iyi kararlar almak ve stratejik hedeflere ulaşmak için daha bilinçli yollar geliştirmek mümkündür. 
 5. Performansı ve motivasyonu artırın: KPI’lar, çalışanları veya ekip üyelerini hedeflere odaklanmaya teşvik eder. Net hedefler belirlemek ve  düzenli performans takibi, performansı artırmaya ve çalışanları daha fazla motive etmeye yardımcı olur. 
 6. İyileştirme ve stratejik hedeflere ulaşma fırsatları: KPI’lar, kurumsal veya bireysel performansı değerlendirirken iyileştirme fırsatlarını gösterir. Performans zayıflıkları ve hedeflere ulaşmadaki engeller belirlenerek gerekli düzeltici önlemler alınabilir ve stratejik hedeflere daha iyi ulaşılabilir.

KPI’lar kuruluşların performansı izlemesine, hedeflere odaklanmasına ve stratejik hedeflere ulaşmasına yardımcı olur. Ayrıca, kuruluşun paydaşları arasında hedeflerin net bir şekilde iletişimini ve performansın şeffaf bir şekilde izlenmesini sağlar.

KPI Belirlerken Gereken 5 Faktör

KPI belirlerken dikkate almanız gereken beş faktör şunlardır:

 1. Stratejik hedefler: KPI’lar, kuruluşun veya bireyin stratejik hedefleriyle doğrudan ilgili olmalıdır. İlk olarak, kuruluşun veya bireyin genel stratejik hedeflerini belirleyin ve KPI’ları bu hedeflerle uyumlu hale getirin. KPI’lar, stratejik hedeflere ulaşılmasını değerlendirmek ve ilerlemeyi izlemek için kullanılır.  
 2. Ölçülebilirlik: KPI’lar ölçülebilir ve nicel metrikler olmalıdır. Belirttiğiniz KPI değerleri belirli verilere veya ölçü birimlerine dayalı olmalıdır. Örneğin gelir, rapor satış hacmi, müşteri memnuniyeti puanı gibi ölçülebilir metrikler KPI olarak kullanılabilir. 
 3. Önem: KPI’lar, bir kuruluşun veya bireyin başarısını etkileyen önemli faktörleri yansıtmalıdır. Hedeflediğiniz KPI’lar, kurumsal veya bireysel performansı doğrudan etkileyen alanları kapsamalıdır. Örneğin, satış departmanı için bir gelir KPI’sı olabilirken, müşteri hizmetleri departmanı için bir müşteri memnuniyeti puanı bir KPI olabilir.  
 4. Önceliklendirme: Tüm hedeflere öncelik vermek önemlidir. Hangi hedeflerin daha kritik ve hangilerinin ölçülmeye değer olduğunu belirleyin. Önceliklendirme, sınırlı kaynakların ve enerjinin en önemli alanlara odaklanmasına yardımcı olur. 
 5. Önem: KPI’lar, kuruluşun veya bireyin ölçüm yetenekleri ve kaynakları ile eşleşmelidir. KPI’lar ölçülebilir verilere dayanmalı ve izlemesi ve raporlaması kolay olmalıdır. Aynı zamanda, KPI metriklerini tanımlarken kurumun veya bireyin kaynaklarını ve yeteneklerini de göz önünde bulundurmalısınız.

Bu beş faktör, kuruluşunuzun veya bireyin performansını izlemeye yardımcı olur ve KPI’ların etkili ve gerçekçi olmasını sağlar. Ayrıca stratejik hedeflere odaklanmanıza, ölçülebilir sonuçlar elde etmenize ve hedeflere yönelik ilerlemeyi izlemenize yardımcı olur.

KPI Nedir? KPI Nasıl Belirlenir?

Konusunda bizden destek almak istiyorsanız formu doldurun!